Om hjemmesiden www.arkiv.dk

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv har sammen med 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, som går i luften 20. februar 2015, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer fra blandt andet Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

– Vi har sammen skabt Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser. Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv har bidraget med masser af materiale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over billeder og arkivalier, der gemmer sig på arkivet.

Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.

– Med arkiv.dk har vi fået én indgang til Danmarks historie, de mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv.

De mange arkiver har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej.

– Vi regner med, at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder. Og vi har stadig masser af materiale, som ikke er registreret elektronisk, så vi har arbejde til mange år endnu, siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål donerede i 2013 1,8 millioner kroner til arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk

Har du lyst til kun at se arkivalier fra dit eget arkiv her i Elling Sogn, skal du vælge ‘Udvidet Søgning’ på forsiden og derefter finde Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv under ‘Arkiv’ i venstre side af skærmbilledet.

Yderligere information

Bent Leenskjold Nielsen arkivleder, Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv, info@ellingarkiv.dk – Tlf. 61701269 eller 98481269
Dorthe Søborg Skriver, direktør, Arkibas, dss@arkibas.dk, mob. 3072 1380