Midlertidig Corona-nedlukning af arkivet

Arkivet lukker midlertidigt indtil 3. januar 2021 som følge af Coronasituationen. Der vil i fornødent omfang blive forsøgt at behandle indkomne mailforespørgsler, men man bør forvente en længere behandlingstid end normalt. /Jeppe

Corona-aflysning af Efterårsforedraget

Vi beklager, Vores traditionelle Efterårsforedrag, som vi denne gang havde planlagt sammen med museumsinspektør og marinarkæolog på Kystmuseet Bangsbo, Jan Hammer Larsen onsdag den 28/10-2020 kl 19:00, aflyses. Dette er på grund af restriktionerne i […]

Corona-aflysning af kirkegårdsvandring

Vi beklager, Vores arrangement “Kirkegårdsvandring”, som vi har planlagt sammen med menighedsrådet i Elling og Naturvejleder Bo Storm onsdag den 9/9 kl 18.30, aflyses. Dette er på grund af nye restriktioner i forbindelse med Covid […]