Midlertidig Corona-nedlukning af arkivet

Arkivet er lukket midlertidigt indtil 7. februar 2021 som følge af Coronasituationen. Der vil i fornødent omfang blive forsøgt at behandle indkomne mailforespørgsler, men man bør nok forvente en længere behandlingstid end normalt. /Jeppe