free web tracker

Arkivet

Arkivets formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kultur-historien og de kulturhistoriske værdier i Elling sogn.

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab. Kontingentet er i dag 100 kr. årligt pr. medlem og 125 kr. for husstand.

Se foreningens vedtægter her

Bestyrelse

Formand

Gerda Ingemann-Petersentlf. 98426197 – 51536198gerda-ip@kabelmail.dk

Kasserer

Karin Pedersentlf. 98481662 - 23922875kep@bbnpost.dk

Sekretær

Hanne Kærgaard Lundholmtlf. 98481044 - 29422944hlundholm@dbs.dk

Udstillinger

Frank Nielsentlf. 98483013frankjerup@mail.dk

Aktiviteter

Jarn Pedersentlf. 24875440jarn.pedersen@mail.tele.dk

Fotograf

Niels Ole Christensen                     Tlf. 98482038                   nielsole.christensen@gmail 

Arkivleder

Bent Leenskjold Nielsentlf. 98481269 - 61701269bentleenskjold@gmail.com

Medarbejdere

Bente Leenskjold Nielsentlf. 98481269 – 51921269bentleenskjold@gmail.com
Meta Smidttlf. 98435500 - 25614426                                  metasmidt@live.dk
Zenita Nielsen                       Tlf.61422294                                          znitsen@gmail.com