Vi skifter Arkivleder

Vores nuværende arkivleder Bent Leenskjold Nielsen, har efter 10 år ved roret bedt bestyrelsen om at udpege en erstatning til posten som daglig leder for selve arkivdriften af Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Vi har derfor i samarbejde med bestyrelsens kasserer, Karin M. Pedersen, udpeget hende til Bents efterfølger som arkivleder.

Det har længe lagt i kortene at Karin skulle overtage posten efter Bent og der har igennem hele 2020 foregået en proces med stille og rolig overlevering af Bents opgaver til Karin. Hun kan derfor overtage posten uden de store kriser her til nytår.

Bent vil fortsætte sin daglige gang som ildsjæl på arkivet og løse opgaverne med digitalisering og elektronisk arkivering af det meget store materiale, vi har i gemmerne, ligesom han helt naturligt vil være en uvurderlig støtte for Karin i den første spæde tid som ny arkivleder.

Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige Bent mange 1000 tak for det store arbejde, han indtil nu har bidraget med og håber, at energien vil vedvare i masser af år fremad også.

Karin har allerede bestået Arkivlederuddannelsen igennem Sammenslutningen af Lokalarkiver, SLA, og overtager altså officielt rollen som arkivleder 1. januar 2021.

/Jeppe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *