Sjov på Havnen ’24

I juli måned er der som sædvanligt ‘Sjov på Strandby Havn’ på jaeh…Strandby Havn og vi vil i år være at finde til arrangementet 2 tirsdage ud af 4…find os i området tæt ved Den Blå Café i sydvest enden af lystbådeafsnittet.

Kig ned, se vores udstilling, billeder, film og få en snak om lokalhistorie og andet.

For at beskytte vores arkivalier og udstyr vil det blive afhængigt af vejret, hvilke tirsdage vi slår pavillonen op, så følg med på Facebook for nærmere info.

Billede lånt fra ‘Sjov på Strandby Havn’s Facebook side fra sidste år

/Jeppe

Så er der Pinsemarked

Lørdag den 1. juni afholder Aktivitetsudvalget på Strandby Aktivititscenter det årlige “Pinsemarked” på Strandgaarden, Strandvej 65 i Strandby lige ved siden af den Hvide Kirke. Vi har som sædvanligt været heldig at få en invitation til at stille op med en stand og det gør vi selvfølgelig. Kom forbi for en sludder med arkivets medarbejdere eller nyd de gamle billeder og måske et par stykker af arkivets film.

Aktivitetsudvalgets annoncering herover

Vi ses vel ?

/Jeppe

Velbesøgt jubilæumsfest

Der var godt besøgt ved Elling Sognegårds 25 års jubilæumsfest den 1. maj og det galdt også for vores hjørne af festlighederne.

Zenitha og HC havde til dagens anledning lavet en flot udstilling omkring Sognegårdens tilblivelse og historien omkring den.

Som en eksta cadeau fra menighedsrådet, er vi blevet bedt om at have udstillingen stående et stykke tid endnu. Så husk at kigge ind i Sognegården og check de flotte plancher ud, dersom du kommer forbi og der er ‘åbent’…

/Jeppe

Mød os til Jubilæumsfest

Elling Sognegård holder 25 års jubilæumsfest onsdag d. 1. maj 2024.

I forbindelse med denne festdags ‘Åbent hus’ arrangement på Tuenvej 10 A, 9900 Elling, stiller vi op fra kl. 14 med en spændende lokalhistorisk udstilling om blandt andet sognegårdens tilblivelse.


Du kan finde information om hele jubilæumsfesten, festgudstjeneste og de mange aktiviteter andetsteds via sognets normale kanaler.

Vi ses,

/Jeppe

Ny Tatol udstilling

Så er der igen igen hængt nye billeder op i udstillingsvinduerne i det gamle Tatol. Denne gang er temaet Sognets Kvinder. Det hele foregår som sædvanligt i forretningsvinduerne på Havnevej 4B i Strandby – lige overfor Genbrugscenteret midt i byen.

Kig forbi og lad os høre, hvad du synes af både godt og skidt om udstillingen – eller måske har du gode emner til temaer ?

/Jeppe

Referat fra Generalforsamlingen 27. februar 2024 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus

Deltagere 28.

REFERAT

 1. Valg af dirigent.
  Jørn Andersen valgt.
 2. Formandens beretning.
  Jeppe har desværre fået forfald, i hans fravær aflagde Hanne Lundholm
  Formandens beretning om året der er gået. Beretning vedhæftet referatet.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2023 ved kasserer Ivar Bengtsson.
  Ivar Benktsson gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.
 4. Budgetforslag for 2024.
  Ivar gennemgik budgettet for 2024, også godkendt uden kommentarer.
 5. Arkivlederens beretning for 2023.
  Karin Pedersen orienterede om hvor mange henvendelser der har været på arkivet
  Og hvad der specielt bliver søgt på. Skolebilleder er et hit.
  Opgørelsen vedhæftet referatet.
 6. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
  generalforsamlingen).
  Ingen indkomne forslag.
 7. Valg af stemmetællere.
  Ingen valgt.
 8. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 2 personer til bestyrelsen i lige år og 3 i ulige år.
  På valg er Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm.
  Genvalg til Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm for 2 år.
  Da Karin Pedersen har siddet i bestyrelsen samtidig med at hun er Arkivleder
  er det blevet muligt at få en afløser for Karin der som arkivleder stadig deltager i
  bestyrelsesmøderne.
  Afløser er Hans Christian Andersen der er frivillig medarbejder på arkivet, valgt
  For et år.
  Suppleant til bestyrelsen er fortsat Meta Smidt der blev valgt i 2021
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  På valg er Birgit Larsen og Jørn Andersen.
  Genvalg til Birgit Larsen og Jørn Andersen for 2 år.
 10. Valg af revisor suppleant for 2 år.
  Henning Andersen er valgt for 2 år.
 11. Eventuelt.
  Mona Dam rettede en tak til Karin og Meta for gæstfrihed, da en gruppe fra
  Munkegården besøgte arkivet.


  Efter generalforsamling og kaffe havde tidligere bankdirektør og byrådsmedlem Jens Ole Jensen et spændende oplæg om Jerup som er hans fødeby.
  Jerup ligger på hævet havbund og vestlige Jerup er rimmer og dopper.
  JOJ fortalte om sine forfædre og hans opvækst på Vester Kragskov.
  Jerup fik borgerforening i 1947 og der kom 17 gadelamper som blev tændt 22.12.1948.

  Den nye skole blev bygget i 1956.
  Han fortalte om Lars Chr. Nielsen fra Storgård som i 1958 kørte tur med H.C. Andersen til Skagen netop den dag Anna Anker blev født.
  Maleri af AA ” I middagsstunden” fra 1914 med træskoene i døren, det er fra Jerup
  og er Jens Peter Arp’s træsko.

  JOJ’s bedstefar var Sognerådsformand i Elling sogn, som Radikal og var formand i flere husmandsforeninger. Han betegnede sin bedstemor som en klog kone der var meget positiv.
  Disse og mange flere historier om Jerup – det var et meget spændende indlæg fra JOJ.
  Reff: Hanne Lundholm.

Formandens beretning ved generalforsamlingen 27. februar 2024

Jeg vil gerne hermed lige tage jer en tur igennem arkivets oplevelser i 2023 – hvilke aktiviteter, vi har beskæftiget os med i det foregående år og dagligdagen i øvrigt.

Man kan som sådan godt sige at året startede med Hans Henrik Freys fortælling om arkivets tilblivelse og historie umiddelbart i forlængelse af sidste generalforsamling.

Tatoludstillingen fik en tiltrængt udskiftning i maj og vi havde så en stand til Aktivitetsudvalgets årlige Pinsemarked på ældrecentret Strandgården her i Strandby i juni. Der var rigtig meget hygge deroppe og stort harmonikaorkester. Ikke et ondt ord om større orkestre og høj musik, men vi fik vist lært at bede om en plads lidt længere væk fra scenen til næste gang.

I juli er der jo som sædvanligt Sjov på Havnen på Strandby Havn og vi forsøgte at samle mandskab nok til i hvert fald at stille vores pavillon op 2 gange. Vejret var dog desværre ikke på vores side og vi måtte aflyse nummer to opstilling. Teltet var dog godt besøgt, når det var der.

I november skød vi vores traditionsrige efterårsforedrag af – denne gang i Jerup Præstegård. Her fortalte Kjeld Christensen på interessant vis om Gårbogård, A.P. Gaardboe og Jørgen Wendelboe Larsen for godt 30 tilhørere.

Også i november var der i øvrigt Slægtens Dag. Det er et årligt arrangement hvor 12-14 naboarkiver samles til en lokalhistorisk messe i en eller anden hal – skiftevis i Frederikshavn, Skagen og Sæby. I år var det i Manegen i Sæby og vi plejer at blive inviteret og stille op med en stand. Af uvisse årsager glippede invitationen og vi kom desværre ikke med denne gang.

Sidste arrangement i 2023 var ’kom og mød arkivet’-juletræet på torvet midt i Strandby sammen med FDF’ernes årlige juletræssalg, men her blev vi igen ramt af mandefald og kunne ikke stille hold.

Alt i alt et år med opture og nedture i arrangementerne – men der bliver altså trukket store veksler på de få Tordenskjolds soldater på arkivet.

Vi har i løbet af året været så heldige at blive begavet med et par meget store indleveringer, som der er blevet brugt en del tid på at få registreret og arkiveret -og vi er ikke færdige endnu.

Så har vi investeret i en bogscanner som kører på fuld hammer praktisk taget konstant. Blandt andet til betjeningen af den her scanner har vi været superheldige at få uvurderlig hjælp af vores nye frivillige, nemlig HC – en kæmpe fordel. Derudover er der indkøbt et par nye PC’ere til udskiftning af vores gamle Windows 98 maskiner, som jo udgjorde en betydelig sikkerhedsrisiko og så en printer.

Jeg vil gerne på lige fod med de andre år, slutte af med at sige mange tak til de frivillige, som hjælper med udstillinger, indtastning af data og andet arkivarbejde og på den måde hjælper med at få hele Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv – ’vores fælles hukommelse’ – til at hænge sammen.

Arkivlederens Beretning

Indleveringer 14 billeder

Journal : 11
Arkivfond : 4
Enkeltbilleder : 8
Billedserier : 5
Bøger : 3
Andet : 2174 (bl.a. fra de grønne kort)
25 billeder i alt lagt ind i Arkibas 2023.
Antal billeder på Arkiv.dk 7468, samlet i alt : 11755
Søgninger i alt i 2023 på vores Arkibas side er 6446.

Mest søgte på vores arkivs side i Arkibas:

Registreringsnummer Visninger
A2 (Skolen): 2042
F113 (Billeder af elev fra Strandby Skole): 810
A205 (Gravstensfortegnelser): 545
U366 (Dødsannoncer i Strandby): 529
F134 (Billeder af elev fra Strandby Skole): 421

Besøg på arkivet: 16
Henvendelser via mail: 22

/Karin

Generalforsamling 2024

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv vil hermed gerne indbyde til

Generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus
Skolevej 2, 9970 Strandby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2023 ved kasserer Ivar Bengtsson.
 4. Budgetforslag for 2024.
 5. Arkivlederens beretning for 2023.
 6. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
  generalforsamlingen).
 7. Valg af stemmetællere.
 8. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 2 personer til bestyrelsen i lige år og 3 i ulige år.
  På valg er Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm.
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  På valg er Birgit Larsen og Jørn Andersen.
 10. Valg af revisor suppleant for 2 år.
  På valg er Bent H. Pedersen.
 11. Eventuelt.

Der serveres kaffe og kage.

Ved generalforsamlingen vil Jens Ole Jensen komme med et spændende oplæg.
Jens Ole Jensen er født og opvokset på ”Vester Kragskov” i Jerup og bor stadig i byen.


Vi håber, at vi ses,
/Bestyrelsen

Arkivets Julehilsen 2023

Hermed ønskes I alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår med Tak for det gamle år fra Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

1000 Tak til alle medlemmer – uden jeres støtte vil det være op ad bakke altid.
Tak til alle jer, som har hilst på til vores foredrag, arrangementer og til jer, som har kigget forbi på arkivet på Skolevej.

Vi håber at vi ses rundt omkring i sognet og oppe på selve arkivet på Skolevej i Strandby i 2024.


Husk at vi altid gerne modtager gamle billeder, som fortæller noget om vores historie, så kig endelig forbi, hvis du har billeder f.eks. fra din barndom eller ungdom, uanset hvornår du er født. Vi lover at passe godt på dem…

Det kan også være at du har erindringer, som du har skrevet ned – eller måske du har lyst til at få os til at lave et interview på bånd om lige netop det du husker, så du slipper for at skrive ?…

Vi ses i det nye…

/Jeppe

Efterårsforedrag i Jerup

Godt 30 fremmødte og spændte tilhørere blev godt underholdt af en engageret og vidende Kjeld Christensen, som tog os igennem både A. P. Gaardboe’s og Jørgen Wendelboe Larsen’s liv og levneder hver for sig og især også deres fælles oplevelser.

I parallel hørte vi om selve Gårdbogård, Danmarks nordligste herregård – og som Kjeld kunne pointere samtidig også både Danmarks ældste herregård og Danmarks yngste herregård (hvis man ikke lægger for meget vægt på at det har været forskellige byggerier igennem tiderne).

Gårdbo Sø kom også under lup og vi blev underholdt med Wendelbo Larsen’s kvaler med at finde en race af køer, som ikke sank ned og sad fast i hans nydrænede søbund. Han endte som bekendt med at finde og introducere Jersey-køerne til Danmark som den første. Køerne blev sejlet til Fladstrand og gennet op af stranden næsten til Ålbæk og derefter ind i landet til deres nye levested ved Gårdbo.

I pausen var blev der serveret hjemmelavet lagkage, kaffe og pebernødder og snakken gik godt. Afslutningsvis var der tid til spørgsmål og med stor spørgelyst afsluttedes efterårsforedraget i Jerup Præstegård.

/Jeppe