Referat fra Generalforsamlingen 27. februar 2024 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus

Deltagere 28.

REFERAT

 1. Valg af dirigent.
  Jørn Andersen valgt.
 2. Formandens beretning.
  Jeppe har desværre fået forfald, i hans fravær aflagde Hanne Lundholm
  Formandens beretning om året der er gået. Beretning vedhæftet referatet.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2023 ved kasserer Ivar Bengtsson.
  Ivar Benktsson gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.
 4. Budgetforslag for 2024.
  Ivar gennemgik budgettet for 2024, også godkendt uden kommentarer.
 5. Arkivlederens beretning for 2023.
  Karin Pedersen orienterede om hvor mange henvendelser der har været på arkivet
  Og hvad der specielt bliver søgt på. Skolebilleder er et hit.
  Opgørelsen vedhæftet referatet.
 6. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
  generalforsamlingen).
  Ingen indkomne forslag.
 7. Valg af stemmetællere.
  Ingen valgt.
 8. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 2 personer til bestyrelsen i lige år og 3 i ulige år.
  På valg er Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm.
  Genvalg til Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm for 2 år.
  Da Karin Pedersen har siddet i bestyrelsen samtidig med at hun er Arkivleder
  er det blevet muligt at få en afløser for Karin der som arkivleder stadig deltager i
  bestyrelsesmøderne.
  Afløser er Hans Christian Andersen der er frivillig medarbejder på arkivet, valgt
  For et år.
  Suppleant til bestyrelsen er fortsat Meta Smidt der blev valgt i 2021
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  På valg er Birgit Larsen og Jørn Andersen.
  Genvalg til Birgit Larsen og Jørn Andersen for 2 år.
 10. Valg af revisor suppleant for 2 år.
  Henning Andersen er valgt for 2 år.
 11. Eventuelt.
  Mona Dam rettede en tak til Karin og Meta for gæstfrihed, da en gruppe fra
  Munkegården besøgte arkivet.


  Efter generalforsamling og kaffe havde tidligere bankdirektør og byrådsmedlem Jens Ole Jensen et spændende oplæg om Jerup som er hans fødeby.
  Jerup ligger på hævet havbund og vestlige Jerup er rimmer og dopper.
  JOJ fortalte om sine forfædre og hans opvækst på Vester Kragskov.
  Jerup fik borgerforening i 1947 og der kom 17 gadelamper som blev tændt 22.12.1948.

  Den nye skole blev bygget i 1956.
  Han fortalte om Lars Chr. Nielsen fra Storgård som i 1958 kørte tur med H.C. Andersen til Skagen netop den dag Anna Anker blev født.
  Maleri af AA ” I middagsstunden” fra 1914 med træskoene i døren, det er fra Jerup
  og er Jens Peter Arp’s træsko.

  JOJ’s bedstefar var Sognerådsformand i Elling sogn, som Radikal og var formand i flere husmandsforeninger. Han betegnede sin bedstemor som en klog kone der var meget positiv.
  Disse og mange flere historier om Jerup – det var et meget spændende indlæg fra JOJ.
  Reff: Hanne Lundholm.

Formandens beretning ved generalforsamlingen 27. februar 2024

Jeg vil gerne hermed lige tage jer en tur igennem arkivets oplevelser i 2023 – hvilke aktiviteter, vi har beskæftiget os med i det foregående år og dagligdagen i øvrigt.

Man kan som sådan godt sige at året startede med Hans Henrik Freys fortælling om arkivets tilblivelse og historie umiddelbart i forlængelse af sidste generalforsamling.

Tatoludstillingen fik en tiltrængt udskiftning i maj og vi havde så en stand til Aktivitetsudvalgets årlige Pinsemarked på ældrecentret Strandgården her i Strandby i juni. Der var rigtig meget hygge deroppe og stort harmonikaorkester. Ikke et ondt ord om større orkestre og høj musik, men vi fik vist lært at bede om en plads lidt længere væk fra scenen til næste gang.

I juli er der jo som sædvanligt Sjov på Havnen på Strandby Havn og vi forsøgte at samle mandskab nok til i hvert fald at stille vores pavillon op 2 gange. Vejret var dog desværre ikke på vores side og vi måtte aflyse nummer to opstilling. Teltet var dog godt besøgt, når det var der.

I november skød vi vores traditionsrige efterårsforedrag af – denne gang i Jerup Præstegård. Her fortalte Kjeld Christensen på interessant vis om Gårbogård, A.P. Gaardboe og Jørgen Wendelboe Larsen for godt 30 tilhørere.

Også i november var der i øvrigt Slægtens Dag. Det er et årligt arrangement hvor 12-14 naboarkiver samles til en lokalhistorisk messe i en eller anden hal – skiftevis i Frederikshavn, Skagen og Sæby. I år var det i Manegen i Sæby og vi plejer at blive inviteret og stille op med en stand. Af uvisse årsager glippede invitationen og vi kom desværre ikke med denne gang.

Sidste arrangement i 2023 var ’kom og mød arkivet’-juletræet på torvet midt i Strandby sammen med FDF’ernes årlige juletræssalg, men her blev vi igen ramt af mandefald og kunne ikke stille hold.

Alt i alt et år med opture og nedture i arrangementerne – men der bliver altså trukket store veksler på de få Tordenskjolds soldater på arkivet.

Vi har i løbet af året været så heldige at blive begavet med et par meget store indleveringer, som der er blevet brugt en del tid på at få registreret og arkiveret -og vi er ikke færdige endnu.

Så har vi investeret i en bogscanner som kører på fuld hammer praktisk taget konstant. Blandt andet til betjeningen af den her scanner har vi været superheldige at få uvurderlig hjælp af vores nye frivillige, nemlig HC – en kæmpe fordel. Derudover er der indkøbt et par nye PC’ere til udskiftning af vores gamle Windows 98 maskiner, som jo udgjorde en betydelig sikkerhedsrisiko og så en printer.

Jeg vil gerne på lige fod med de andre år, slutte af med at sige mange tak til de frivillige, som hjælper med udstillinger, indtastning af data og andet arkivarbejde og på den måde hjælper med at få hele Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv – ’vores fælles hukommelse’ – til at hænge sammen.

Arkivlederens Beretning

Indleveringer 14 billeder

Journal : 11
Arkivfond : 4
Enkeltbilleder : 8
Billedserier : 5
Bøger : 3
Andet : 2174 (bl.a. fra de grønne kort)
25 billeder i alt lagt ind i Arkibas 2023.
Antal billeder på Arkiv.dk 7468, samlet i alt : 11755
Søgninger i alt i 2023 på vores Arkibas side er 6446.

Mest søgte på vores arkivs side i Arkibas:

Registreringsnummer Visninger
A2 (Skolen): 2042
F113 (Billeder af elev fra Strandby Skole): 810
A205 (Gravstensfortegnelser): 545
U366 (Dødsannoncer i Strandby): 529
F134 (Billeder af elev fra Strandby Skole): 421

Besøg på arkivet: 16
Henvendelser via mail: 22

/Karin

Arkivets Julehilsen 2023

Hermed ønskes I alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår med Tak for det gamle år fra Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

1000 Tak til alle medlemmer – uden jeres støtte vil det være op ad bakke altid.
Tak til alle jer, som har hilst på til vores foredrag, arrangementer og til jer, som har kigget forbi på arkivet på Skolevej.

Vi håber at vi ses rundt omkring i sognet og oppe på selve arkivet på Skolevej i Strandby i 2024.


Husk at vi altid gerne modtager gamle billeder, som fortæller noget om vores historie, så kig endelig forbi, hvis du har billeder f.eks. fra din barndom eller ungdom, uanset hvornår du er født. Vi lover at passe godt på dem…

Det kan også være at du har erindringer, som du har skrevet ned – eller måske du har lyst til at få os til at lave et interview på bånd om lige netop det du husker, så du slipper for at skrive ?…

Vi ses i det nye…

/Jeppe

Efterårsforedrag i Jerup

Godt 30 fremmødte og spændte tilhørere blev godt underholdt af en engageret og vidende Kjeld Christensen, som tog os igennem både A. P. Gaardboe’s og Jørgen Wendelboe Larsen’s liv og levneder hver for sig og især også deres fælles oplevelser.

I parallel hørte vi om selve Gårdbogård, Danmarks nordligste herregård – og som Kjeld kunne pointere samtidig også både Danmarks ældste herregård og Danmarks yngste herregård (hvis man ikke lægger for meget vægt på at det har været forskellige byggerier igennem tiderne).

Gårdbo Sø kom også under lup og vi blev underholdt med Wendelbo Larsen’s kvaler med at finde en race af køer, som ikke sank ned og sad fast i hans nydrænede søbund. Han endte som bekendt med at finde og introducere Jersey-køerne til Danmark som den første. Køerne blev sejlet til Fladstrand og gennet op af stranden næsten til Ålbæk og derefter ind i landet til deres nye levested ved Gårdbo.

I pausen var blev der serveret hjemmelavet lagkage, kaffe og pebernødder og snakken gik godt. Afslutningsvis var der tid til spørgsmål og med stor spørgelyst afsluttedes efterårsforedraget i Jerup Præstegård.

/Jeppe

Fond er interesseret i Ellinggård


Følgende er sakset fra kanalfrederikshavn.dk:
Link: Præsenterer skitser for fremtidig anvendelse af Ellinggård (kanalfrederikshavn.dk)

Knud Erik Jørgensen fra danmarks KULTURARV vil på et møde mandag aften (11-9-23) i Elling præsentere nogle skitser for den fremtidige anvendelse af Ellinggårds bygninger og have.

Knud Erik Jørgensen fra danmarks KULTURARV kommer til Elling, hvor der er møde kl. 19.00 i Sognegården på Tuenvej 10a.

På mødet vil jeg informere om, hvad danmarks KULTURARV er for en størrelse. Vi er konkret et almennyttigt ApS – med tilhørende venneforening – der sigter mod at stifte en dansk kulturarvsfond. Det har været efterspurgt en del årtier. Dernæst vil jeg informere om overtagelses- og restaureringsprocessen, omend sidstnævnte må afvente en forundersøgelse og handleplan. Endelig vil jeg præsentere nogle skitser for den fremtidige anvendelse af bygning/have. I den forbindelse spørger jeg, hvilke idéer foreninger og ildsjæle i lokalområdet har. Rammen for det hele er den bevarende lokalplan, som Frederikshavn Kommune har udarbejdet, og som den fremtidige anvendelse må respektere, siger Knud Erik Jørgensen til Kanal Frederikshavn.

Hvor mange penge vurderer du, at der skal bruges for at restaurere Ellinggård?

Jeg er bekendt med et budgetoverslag for et projekt i cirka 2012, men budgetovervejelser må nødvendigvis afspejle, hvad man ønsker at opnå og tilgangen til opgaven. Eksempelvis har firmaet Genbyg p.t. egetræsbjælker til salg for 600 kroner stykket, så selv 75 af slagsen vil ikke udgøre en tung post på budgettet. De konkrete bjælker er dog for korte til Ellinggård, så det er udelukkende et regneeksempel. Der er også et firma, som med hempcrete opbygger isolering på den indvendige side af bindingsværkmure. Metoden sparer et antal arbejdsgange, er godkendt af Slot- og Kulturstyrelsen og afprøvet på en gård ved Faaborg. Bygningen i Elling er ikke fredet, så det er kun retningslinjerne i lokalplanen, der skal følges, pointerer Knud Erik Jørgensen.

Har I gjort noget tilsvarende andre steder?

Danmarks KULTURARV er et ungt firma, som er i gang med Kruså Vandmølle. Vi har blandt stiftere og bestyrelsesmedlemmer velanskrevne og erfarne folk (arkitekt, tømrerfirma, byggechef, ejendomsudvikler og projektleder). Med hensyn til projektets realiserbarhed er vi inspireret af projekter som eksempelvis Jernstøberiet i Asaa, Ane Maries Hus i Vrensted og Kreativitetshuset i Lildstrand, oplyser Knud Erik Jørgensen.

Alle interesserede er meget velkomne til mødet mandag aften i Elling.

Ellinggård skiftede sidst ejer for 11 år siden, da landmand Lars Kringelholt solgte ejendommen til landmand Casper Poulsen. Hovedbygningen trænger i høj grad til en kærlig hånd. Byrådet i Frederikshavn Kommune har besluttet, at bygningen ikke må ombygges eller nedrives uden byrådets godkendelse.

Ellinggård er en herregård, og kan dateres helt tilbage til 1440. I den lange række af ejere gennem tiderne finder vi navne som Gyldenstierne, Sparre, Kaas, Ulfeld og Banner. Den nuværende hovedbygning stammer fra 1600-tallet, men har i mange år stået ubeboet og er i stærkt forfald.

Avlsbygningerne er i brug, og der drives landbrug på Ellinggård. Ejeren har flere gange anmodet Frederikshavn Kommune om tilladelse til at rive hovedbygningen ned, men har fået afslag. Den er bevaringsværdig, men ikke fredet.


/Jeppe

Referat fra Generalforsamlingen 25. januar 2023 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus

24 deltagere.

REFERAT.

1.  Valg af dirigent.
      Jørn Andersen valgt.

2.  Formandens beretning for 2022.
     Jeppe Kajgaard aflagde en fyldestgørende beretning om året der er gået.
    Beretningen vedhæftet referatet.

3.  Aflæggelse af regnskab for 2022 ved kasserer Iver  Benktsson.
      Ivar Benktsson gennemgik regnskabet, ingen kommentarer.

4.  Budgetforslag for 2023
      Budgetforslaget godkendt.

5.  Arkivlederens beretning for 2022
      Karin Pedersen gennemgik, hvor mange henvendelser arkivet har haft i året, og
      fortalte, at der er 6.446  der har søgt på arkivets side på Arkibas.
      Vores arkiv har nu registreret 11.755 billeder. Opgørelse vedhæftet referat.

6.  Ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.
      Bestyrelsens forslag – inden udgangen af februar måned.
      Vedtaget med alle deltagere.

7.  Ændring af kontinent: bestyrelsen foreslår 100 kr. for enkelt personer og  150 kr.
     for husstanden.
     Vedtaget uden protester.

8.   Indkomne forslag.  ( skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før    generalforsamlingen ).
      Der er ikke kommet nogle forslag.

9.   Valg  af stemmetællere.
      Punktet udgik.

10. Valg til bestyrelsen:
      Der vælges 3 personer til bestyrelsen i ulige år.
      På valg er: Jeppe Kajgaard, Niels Ole Christensen og Karin Pedersen.
      Da Karin er Arkivleder skal der gerne findes en afløser. De øvrige modtager  genvalg.
      Det lykkedes ikke at finde et nyt medlem til bestyrelsen, så Karin Pedersen  fortsætter .

11. Valg af revisorsupleant for 1 år.
      Bent H. Pedersen valgt.

12. Eventuelt
      Intet.

Efter generalforsamlingen og kaffe havde H.H. FREY et meget spændende indlæg om Arkivets historie fra ide til opstart januar 1979.

Frey startede med at fortælle om sprogets udvikling  gennem tiderne.
Hvad kommunesammenlægningen havde af betydning i sognene der nu ville have lokalarkiver for at bevare den nærhed der var i sognene.
Sogn – søge – søgte i kirke – sognekirkerne blev ved at eksistere.
Første møde i arkivet der blev startet af K. Benktsson havde 10-15 deltagere,
Første generalforsamling blev afholdt 15. Marts 1979.
Frey gennemgik, hvem der har været formand i gennem tiden og hvem der har været medarbejdere på arkivet.
Han fortalte om, hvad der har været arrangeret gennem tiden af foredrag, byvandringer, billedaftener m.m.

Et  meget spændende indlæg.

Ref. HL.



Formandens beretning ved generalforsamlingen 25. januar 2023

Beretningen for 2022 starter lidt indadvendt, kan man sige. Vi er generelt ramt hårdt af manglende ’lyse’ timer og/eller bemanding og har derfor måttet bruge noget tid på at få sat navn og indhold på de opgaver og projekter, der er på vores ønskeseddel for året.

Med den fremkomne pænt store oversigt i hånden har vi så kunnet konstatere, at vi desværre er blevet nødsaget til at ’ambitionsjustere’, forventningsafstemme eller hvad man nu kalder det nu om dage.

Det er desværre ikke muligt at få enderne til at nå sammen og det har naturligvis givet os store frustrationer. De 3 store hovedopgaver; arkivering, formidling og daglig drift, trækker alt, alt for store veksler på alt for få frivillige og der er blevet skåret ned på indsatsen på alle områder, for at forsøge at holde gejsten oppe i gruppen og sikre at ingen kører sur i arbejdet, som jo trods alt er frivilligt. Den megen snak henover foråret om de facto GDPR-lukning af alle landets lokalarkiver har også tæret på kræfterne og næret til modløsheden her.

I et parallelt spor har Frederikshavn Kommune i 2022 omlagt støttekrone-beregningen for lokalarkiver på en sådan måde, at vi ikke kan tillade os at lukke et område helt ned midlertidig, for at ’komme op og få lidt luft’. Nu om dage skal vi arkivere og vi skal formidle for at få del i støtten.

Vi er kommet frem til en løsning som ca. ender med 1/3 af timerne til arkivering, digitalisering og registrering og 2/3 til formidling og drift. Vi har skåret formidling til, således at den kræver mindst mulig timer af os pr. ’arrangement’ og vi har investeret os ud af nogle af driftstimerne bl.a. med køb af tidssvarende grej.

Vi håber dog rigtig meget, at der på mirakuløs vis dukker et par frivillige op snart, da vi har meget arkivering og mange gode ideer til formidling, som vi er kede af, bliver nedprioriteret år efter år. Hermed en opfordring, hvis nogen har et par timer i overskud.

Nye ting på sociale medier inkluderer en spæd opstart på en YouTube kanal, hvor vi vil præsentere en række af de videoklip, vi har på arkivet. Der er ved at blive forfattet et indlæg til facebook og hjemmesiden med detaljer om hvordan I kan komme til at nyde de mange gamle film.

Et superhurtigt gennemløb af de udadvendte aktiviteter:
Kalenderen sagde Pinse, da vi første gang var ude med butikken – Aktivitetsudvalget havde inviteret os og en stand med billeder og videofilm med til deres Pinsemarked på Strandgaarden og vi fik en hyggelig sludder med nogle af de besøgende.

Udstillingen i Tatol – Det er lykkedes os at finde kræfter til 2 udstillinger i 2022 – Husk at sige til, hvis der er gode ideer eller ønsker til temaer osv.

I juli blev der igen tid til Sjov på Strandby Havn og med vores nye stabile pavillon var der gode forhold for alle og vi undgik at skrive mere elektronik på tabskontoen. Nye medlemmer blev det også til, så det var et hit.

September bød på Kirkegårdsvandring i Jerup, som et led i vores ’Jerups-indsats’. Igen i samarbejde med Bo Storm, blev det et veritabelt tilløbsstykke med knap 50 fremmødte, hvoraf en lille håndfuld blev nye medlemmer. Husk i øvrigt at alle arrangementer er slået op på vores hjemmeside og der som regel er efterfølgende kan findes referat og billeder samme sted.

Oktober – Slægtens Dag – denne gang i Skagen. Også en af de bundne opgaver mht støttekroner. Ikke så mange fremmødte, men vi fik en del snak over hækken med de andre arkiver især på baggrund af ’sagen’ med Bangsbo-lukningen, støtteomlægningen osv og vi skal jo heller ikke undervurdere den slags netværk.

Videre til november og et proppet Borger og Kulturhus hørte Efterårsforedrag med Jan Hammer om strandhugst, jøde- og våbentransporter. Nye medlemmer her også.

Sidste arrangement i 2022 var ’mød arkivet’ til FDF’ernes Julemarked med hyggelig (og kold) sludren omkring vores juletræ pyntet med gamle fotos og det kastede årets sidste nye medlemmer af sig.

Også i år har der været brugt tid på en fornyelse af infotavlerne på Bannerslundstien og vi er nu i tæt dialog med Center for Teknik og Miljø + Park & Vej. Det er lige op over nu…

Jeg har nævnt det her med nye medlemmer nogle gange nu…Når vi snakker med andre arkiver lokalt heromkring eller endda bredt i Nordjylland, er vi nok det eneste lokalarkiv, som har medlemsfremgang.

Denne medlemsfremgang er, ud over den kontante økonomiske værdi meget vigtig for os. Uanset hvor vi stiller op henne, så går vi jo altid og håber på netop den her ene henvendelse, hvor en behjertet sjæl siger ’jeg vil i øvrigt gerne hjælpe til’ og jo flere medlemmer vi skaffer og fastholder – jo større kendskab til vores eksistens og virke – så måske en skønne dag…

Afslutningsvis vil jeg sige mange tak til de frivillige, som hjælper med indtastning af data, formidling og andet arkivarbejde og på den måde er dem, som driver vores arkiv.

/Jeppe

Arkivlederens Beretning

Indleveringer 14 billeder

Journal : 9
Arkivfond : 0
Enkeltbilleder : 11
Billedserier : 3
Bøger : 2 (fra Jerup)
Andet : 1005 (bl.a. fra de grønne kort)
25 billeder i alt lagt ind i Arkibas 2022.
Antal billeder på Arkiv.dk 7468, samlet i alt : 11755
Søgninger i alt i 2022 på vores Arkibas side er 6446.

Mest søgte på vores arkivs side i Arkibas:

Registreringsnummer Visninger
A2: 2042
F113: 810
A205: 545
U366: 529
F134: 421
F58: 398
B1952: 354

Besøg på arkivet: 16
Henvendelser via mail: 25

/Karin





Julehilsen fra arkivet – 2022

Hermed ønskes I alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår med Tak for det gamle år fra Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

1000 Tak til alle medlemmer – uden jeres støtte vil det være op ad bakke altid.
Tak til alle jer, som har hilst på til vores foredrag, arrangementer og til jer, som har kigget forbi på arkivet på Skolevej.

Vi håber at vi ses rundt omkring i sognet og oppe på selve arkivet på Skolevej i Strandby i 2023.


Husk at vi altid gerne modtager gamle billeder, som fortæller noget om vores historie, så kig endelig forbi, hvis du har billeder f.eks. fra din barndom eller ungdom, uanset hvornår du er født. Vi lover at passe godt på dem…

Det kan også være at du har erindringer, som du har skrevet ned – eller måske du har lyst til at få os til at lave et interview på bånd om lige netop det du husker, så du slipper for at skrive ?…

Vi ses i det nye…

/Jeppe

Referat fra Generalforsamlingen 26. januar 2022 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus

REFERAT:
Deltagere 26

 1. Valg af dirigent.
  Bent H. Pedersen valgt.
 2. Formandens beretning.
  Jeppe Kajgaard aflagde beretning om det forløbne år i arkivet.
  Beretningen er vedlagt referatet.
 3. Aflæggelse af regnskab for året 2021
  Kassereren Iver Bengtson gennemgik regnskabet, ingen kommentarer.
 4. Budgetforslag for 2022 samt fastlæggelse af kontingent for 2023
  Budgettet gennemgået, kontingent for 2023 er uændret.
 5. Arkivlederens beretning.
  Karin Pedersen gennemgik hvor mange henvendelser og kontakter der
  har været til arkivet i 2021. Opgørelsen vedlagt referatet.
 6. Indkomne forslag.
  Der er ikke kommet forslag inden generalforsamlingen.
 7. Valg af stemmetællere.
  Ingen valgt.
 8. Valg til bestyrelsen.
  Der vælges 2 personer til bestyrelsen i lige år.
  På valg er: Hanne Lundholm og Zenitha Nielsen.
  Genvalg til begge.
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år.
  På valg er : Birgit Larsen og Jørn Andersen.
  Genvalg til begge.
 10. Valg af revisorsupleant for 2 år.
  Jarn Pedersen valgt.
 11. Eventuelt.
  Jarn Pedersen spørger til, hvor langt man er med evt. nye lokaler til
  arkivet.
  Der arbejdes på muligheden, der er aftalt et besøg af en fra kommunen
  til at besigtige de nuværende lokaler. Før ved vi ikke noget nyt.
  Generalforsamlingen afsluttes med kaffe.
  Efterfølgende fortalte Henrik Aaen fra Fællesvirke om planerne
  vedrørende Kirkemarken, og Anne Jensen fortalte om planerne ved
  Nordstrand.

Ref.: Hanne Lundholm.



Formandens beretning ved generalforsamlingen 26. januar 2022

Min beretning den her gang, har et væsentligt mere positivt udtryk, end hvad vi så forrige år. Ovenpå det skuffende aktivitetsresultat fra 2020, har vi fået endda væsentlig mere succes med arrangementer og tiltag i 2021.

Det startede nu ellers ikke alt for godt, da vi måtte udskyde selve generalforsamlingen, men stille og roligt kom kæden på igen og vi kunne hen over året opleve en stor interesse for vores arrangementer og arkivet i sig selv. Sommerferien blev blandt andet brugt på at planlægge Kirkegårdsvanding på Elling Kirkegård sammen med naturvejleder Bo Storm. En kæmpe succes en dejlig septemberaften med næsten 70 fremmødte og de kunne blandt andet høre baggrundshistorier om nogle af gravstederne og fortællinger om natur, tro og overtro. Som prikken over i’et var der kaffe og cupcakes i Sognegården. Der er både fra Bo og os selv en stor lyst til at gentage et lignende arrangement i Jerup og det vil vi arbejde på.

En rigtig god aftale med Carsten Aaen gjorde det, sidst i september, muligt for os at få oprettet en permanent udstillingsplads, da vinduerne i det gamle Tatol her i byen var blevet ledige. Det er planen at vi vil udskifte billeder helt eller delvist ca 3 gange om året og jeg kan da kun opfordre til at kigge forbi en gang imellem og evt. komme med gode emner til temaer. Det er også planen, at vil vil køre lidt af arkivets film på
et fjernsyn, vi har deroppe – men teknikken driller lidt…

Sidst i oktober sørgede museumsinspektør Jan Hammer Larsen for at vi fik endnu en kæmpe succes, da et stuvende fuldt Borger- og Kulturhus kunne lære om Forhistorisk tid, Vikingetiden, Middelalderen og Renæssancen i Strandby og Omegn. Fortællingerne stoppede omkring 1840 og vil vil i samarbejde med Jan forsøge at stable en 2’er på banen i løbet af året.

Vi deltog i Slægtens Dag i maskinhallen i Frederikshavn, hvor en række af de lokale arkiver og slægtshistoriske foreninger stillede op med hver deres stand i håb om at skabe netværk og eventuelt kapre nye medlemmer. Ikke den store succes, men måske fik vi kontakt med en person, som kan hjælpe os med det, som vi i daglig tale kalder ’Jerup indsatsen’. Det er en højt ønsket indsats, som går på at få skabt arrangementer og generel aktivering af det vi laver, også i Jerup, da det jo er en stor del af Elling Sogn – desværre bare lidt for meget stillestående…

Året sluttedes af traditionelt med vores eget ’Kom og mød arkivet’-juletræ på torvet pyntet med forskellige arkivfotos. Der var til tider godt besøg, hvilket er det vigtigste og selve målet med arrangementet, men vi må desværre nok også se i øjnene, at vi denne gang ikke fik nye medlemmer ud af det.

På husholdningssiden, eller driften om man vil, er året gået med blandt andet udskiftning af klimaovervågningen i Arkivrummet i omklædningsbadet, sådan at vi nu får advarsler på mobiltelefonen, hvis temperatur eller luftfugtighed kommer udenfor grænserne. Der er også blevet arbejdet på et nyt backup-system til vores server, ligesom det nu også i princippet er muligt at arbejde hjemmefra via fjernopkobling til denne. Endelig er der blevet indrettet et gæste/besøgsrum, i hvad der vel nok må have været frøken Mortensens soveværelse, hvor vores gæster i fred og ro kan studere arkivalier.

Til slut lidt om arkivets liv på de sociale medier, hvor man jo siger at det er dér, det sner; -arkivets facebook side er i første omgang en afspejling af den del af vores hjemmeside, som har med arrangementer og hvad man kan kalde generel adhoc information at gøre. 235 personer følger den her facebook side og vi vil gerne
i løbet af året supplere siden med en facebook gruppe. Det vil gøre det nemmere for interesserede at lægge et hurtigt indlæg eller spørgsmål op eller starte en snak eller diskussion, som vi på arkivet ikke nødvendigvis behøver at være en del af. Nogle kender sikkert nostalgi-grupperne i sognet og planen er, at det bliver noget lignende. Med arkivet som drifter af gruppen, kan vi sikre at indlæg i grupperne forbliver
forankret også i fremtiden. Det er ikke en ny idé, men ting tager tid, -for det kan jo godt være, at vi på arkivet er glade f.eks. for billeder af Jusse og Christen Ingeborg, men det betyder ikke nødvendigvis at vi også er 100 m mestre til sådan noget facebook halløj. Der var iøvrigt 4600 besøg på hjemmesiden af over 1 minuts varighed.

Jeg vil slutte af med at sige mange tak til de frivillige, som hjælper med indtastning af data og andet arkivarbejde og på den måde hjælper med at få vores arkiv, ’vores fælles hukommelse’, til at fungere.

Arkivlederens opgørelse

Indleveringer i 2021 = 18 stk fordelt på 6 arkivalier
Samlet antal arkivalier = 753

Registrerede fotos = 696
Uregistrerede fotos = 366
I alt nye billeder = 1062
Samlet antal billeder = 11.729

Besøg på arkivet = 18
Henvendelser via mail = 27

Generalforsamling 2022

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv vil hermed gerne indbyde til

Generalforsamling

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus
Skolevej 2, 9970 Strandby

Vi vil naturligvis være opmærksomme på den gældende status for Corona-situationen på denne dag og vores generalforsamling vil derfor også blive afholdt under hensyn til de til enhver tid gældende restriktioner. Følg venligst med i dagspressen for at holde dig ajour med, hvordan du skal forholde dig, når du møder op den 26. januar. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren aflægger regnskab for 2021
 4. Budgetforslag for 2022, samt fastlæggelse af kontingent for 2023.
 5. Arkivlederens beretning.
 6. Indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen
 7. Valg af stemmetællere.
 8. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 2 personer til bestyrelsen i lige år.
  På valg er: Hanne Lundholm og Zenitha Nielsen.
  (Begge modtager genvalg)
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år.
  På valg er : Birgit Larsen og Jørn Andersen
 10. Valg af revisorsuppleant for 2 år.
 11. Eventuelt.

  Der serveres kaffe og kage.

  Strandby Fællesvirke sender en repræsentant, som vil fortælle om de sidste nye spændende tiltag på henholdsvis Strandby nordstrand og på kirkemarken ved Strandby kirke


Vi håber, at vi ses,
/Bestyrelsen

Julehilsen fra arkivet 2021

Hermed ønskes I alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår med Tak for det gamle fra Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Vi håber at vi ses rundt omkring i sognet og oppe på selve arkivet på Skolevej i Strandby i 2022, når juleståhejen har lagt sig.

Husk at vi altid gerne modtager gamle billeder, som fortæller noget om vores historie, så kig endelig forbi, hvis du, især med tanke på højtiden lige nu, har billeder fra din barndoms eller ungdoms jul, uanset hvornår du er født.

Det kan også være at du har erindringer om julen, julemad, julegaver, juletraditioner osv, som du har skrevet ned – eller måske du har lyst til at få os til at lave et interview på bånd om lige netop det du husker, så du slipper for at skrive ?…

Vi ses i det nye…

/Jeppe