GDPR – EU’s Persondataforordning

I henhold til EU’s persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som trådte i kraft 25/5 2018, forpligter Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (herefter ‘foreningen’) sig til at overholde følgende krav om dig, som medlem af foreningen:

De oplysninger, vi har fået af dig ved indmeldelse i foreningen, er de eneste oplysninger vi har registret på dig som medlem.

Foreningen indhenter ikke andre oplysninger på dig som medlem, end de oplysninger, du har opgivet ved indmeldelsen.

De afgivne medlemsoplysninger ved indmeldelse i foreningen er ikke offentlig tilgængelige.

Allerede ved indmeldelsen bliver de afgivne oplysninger krypteret, således at kun kassereren, arkivlederen og foreningens bestyrelse har adgang til disse.

Dine oplysninger registreres på en medlemsliste, og anvendes til udsendelse af nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og til kontingentopkrævninger.

Du har som medlem til enhver tid ret til at se, hvad der er registreret, og få ændret evt. forkerte oplysninger.

Ved udmeldelse, forpligter foreningen sig til at slette alle oplysninger om dit medlemskab.