Velkommen !

Velkommen til Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s hjemmeside, som dækker det gamle Elling sogn med byerne, Jerup, Napstjert, Nielstrup, Strandby, Elling og Øster Holmen.

Arkivet rummer blandt andet person og topografiske fotos, virksomheds- forenings- og privatarkiver, samt jubilæumsskrifter og lokale avisudklip.

Disse oplysninger er tilgængelige på www.arkiv.dk

Deutsche Leser
English Readers