Generalforsamling 2023

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv vil hermed gerne indbyde til

Generalforsamling

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus
Skolevej 2, 9970 Strandby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for 2022.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2022 ved kasserer Ivar Benktsson
 4. Budgetforslag for 2023
 5. Arkivlederens beretning for 2022
 6. Ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.
  Bestyrelsens forslag – inden udgangen af februar måned.
 7. Ændring af kontingent: bestyrelsen foreslår 100 kr. for enkelt personer og 150 kr.
  for husstanden.
 8. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
  generalforsamlingen).
 9. Valg af stemmetællere.
 10. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 3 personer til bestyrelsen i ulige år.
  På valg er: Jeppe Kajgaard, Niels Ole Christensen og Karin Pedersen.
  Da Karin er Arkivleder, skal der gerne findes en afløser. De øvrige modtager
  genvalg.
 11. Valg af revisorsupleant for 1 år.
 12. Eventuelt

Der serveres kaffe og kage.

Ved generalforsamlingen vil tidligere skoleinspektør Hans Henrik Frey komme med et indlæg om arkivet gennem tiden, og hvad der arbejdes med.


Vi håber, at vi ses,
/Bestyrelsen