Bestyrelse og Arkiv pr. 2021

Formand

Jeppe Kajgaard
Søndervej 34, 9970 Strandby                            tlf. 41327732                                                  kajgaard@gmail.com

Kasserer

Ivar Benktsson tlf. 25271118
ivar@nordfiber.dk

Sekretær / Næstformand

Hanne Kærgaard Lundholm tlf. 98481044 eller 29422944
hlundholm@dbs.dk

Bestyrelsesmedlem og Fotograf / Interviewer

Niels Ole Christensen.                                      tlf. 40413552                                          nielsole.christensen@gmail 

Bestyrelsesmedlem og Fondsspecialist / Indpisker

Zenita Nielsen                        tlf.61422294                                         
znitsen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant og Udstillingsspecialist

Meta Smidt tlf. 98435500 eller 25614426                          metasmidt@live.dk

Arkivleder

Karin Pedersen tlf. 98481662 eller 23922875
kep@bbnpost.dk

Arkivmedarbejdere

Bente Leenskjold Nielsen tlf. 98481269 eller 51921269
bentleenskjold@gmail.com

Bent Leenskjold Nielsen tlf. 98481269 eller 61701269
bentleenskjold@gmail.com