Bestyrelse og Arkiv pr. 2022

Fjern parenteserne fra de angivne email-adresser inden brug

Formand

Jeppe Kajgaard
Søndervej 34, 9970 Strandby                            tlf. 41327732                                                  kajgaard(@)gmail.com

Kasserer

Ivar Benktsson tlf. 25271118
ivar(@)nordfiber.dk

Næstformand

Niels Ole Christensen.                                      tlf. 40413552                                          nielsole.christensen(@)gmail.com 

Sekretær

Hanne Kærgaard Lundholm tlf. 98481044 eller 29422944
hlundholm(@)dbs.dk

Bestyrelsesmedlem

Zenita Nielsen                        tlf.61422294                                         
znitsen(@)gmail.com

Bestyrelsessuppleant

Meta Smidt tlf. 98435500 eller 25614426                          metasmidt(@)live.dk

Arkivleder

Karin Pedersen tlf. 98481662 eller 23922875
kep(@)bbnpost.dk

Arkivmedarbejdere

Bente Leenskjold Nielsen tlf. 98481269 eller 51921269
bentleenskjold(@)gmail.com

Bent Leenskjold Nielsen tlf. 98481269 eller 61701269
bentleenskjold(@)gmail.com