Generalforsamlingen 2021 er udskudt

Kære medlem,

På grund af den ekstraordinære situation, som Danmark pt. befinder sig i pga. Coronapandemien, er vi desværre nødt til at udskyde vores generalforsamling på ubestemt tid.

Du vil høre nærmere, når det engang bliver muligt for os at afholde den. Dette vil ske så snart situationen bedrer sig og vores samfund igen lukkes op, så vi både kan forsamles lovligt, leje samlingslokaler osv osv.

Kontingentopkrævning for 2021 vil først blive sendt ud sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv