Arkivets formål

Arkivets formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kultur-historien og de kulturhistoriske værdier i Elling sogn.

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab. Kontingentet er i dag 100 kr. årligt pr. medlem og 150 kr. for husstand.

Kontingent kan indbetales på kontonummer 7407 0001202779