Referat fra Generalforsamlingen 27. februar 2024 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus

Deltagere 28.

REFERAT

 1. Valg af dirigent.
  Jørn Andersen valgt.
 2. Formandens beretning.
  Jeppe har desværre fået forfald, i hans fravær aflagde Hanne Lundholm
  Formandens beretning om året der er gået. Beretning vedhæftet referatet.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2023 ved kasserer Ivar Bengtsson.
  Ivar Benktsson gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.
 4. Budgetforslag for 2024.
  Ivar gennemgik budgettet for 2024, også godkendt uden kommentarer.
 5. Arkivlederens beretning for 2023.
  Karin Pedersen orienterede om hvor mange henvendelser der har været på arkivet
  Og hvad der specielt bliver søgt på. Skolebilleder er et hit.
  Opgørelsen vedhæftet referatet.
 6. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
  generalforsamlingen).
  Ingen indkomne forslag.
 7. Valg af stemmetællere.
  Ingen valgt.
 8. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 2 personer til bestyrelsen i lige år og 3 i ulige år.
  På valg er Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm.
  Genvalg til Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm for 2 år.
  Da Karin Pedersen har siddet i bestyrelsen samtidig med at hun er Arkivleder
  er det blevet muligt at få en afløser for Karin der som arkivleder stadig deltager i
  bestyrelsesmøderne.
  Afløser er Hans Christian Andersen der er frivillig medarbejder på arkivet, valgt
  For et år.
  Suppleant til bestyrelsen er fortsat Meta Smidt der blev valgt i 2021
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  På valg er Birgit Larsen og Jørn Andersen.
  Genvalg til Birgit Larsen og Jørn Andersen for 2 år.
 10. Valg af revisor suppleant for 2 år.
  Henning Andersen er valgt for 2 år.
 11. Eventuelt.
  Mona Dam rettede en tak til Karin og Meta for gæstfrihed, da en gruppe fra
  Munkegården besøgte arkivet.


  Efter generalforsamling og kaffe havde tidligere bankdirektør og byrådsmedlem Jens Ole Jensen et spændende oplæg om Jerup som er hans fødeby.
  Jerup ligger på hævet havbund og vestlige Jerup er rimmer og dopper.
  JOJ fortalte om sine forfædre og hans opvækst på Vester Kragskov.
  Jerup fik borgerforening i 1947 og der kom 17 gadelamper som blev tændt 22.12.1948.

  Den nye skole blev bygget i 1956.
  Han fortalte om Lars Chr. Nielsen fra Storgård som i 1958 kørte tur med H.C. Andersen til Skagen netop den dag Anna Anker blev født.
  Maleri af AA ” I middagsstunden” fra 1914 med træskoene i døren, det er fra Jerup
  og er Jens Peter Arp’s træsko.

  JOJ’s bedstefar var Sognerådsformand i Elling sogn, som Radikal og var formand i flere husmandsforeninger. Han betegnede sin bedstemor som en klog kone der var meget positiv.
  Disse og mange flere historier om Jerup – det var et meget spændende indlæg fra JOJ.
  Reff: Hanne Lundholm.

Formandens beretning ved generalforsamlingen 27. februar 2024

Jeg vil gerne hermed lige tage jer en tur igennem arkivets oplevelser i 2023 – hvilke aktiviteter, vi har beskæftiget os med i det foregående år og dagligdagen i øvrigt.

Man kan som sådan godt sige at året startede med Hans Henrik Freys fortælling om arkivets tilblivelse og historie umiddelbart i forlængelse af sidste generalforsamling.

Tatoludstillingen fik en tiltrængt udskiftning i maj og vi havde så en stand til Aktivitetsudvalgets årlige Pinsemarked på ældrecentret Strandgården her i Strandby i juni. Der var rigtig meget hygge deroppe og stort harmonikaorkester. Ikke et ondt ord om større orkestre og høj musik, men vi fik vist lært at bede om en plads lidt længere væk fra scenen til næste gang.

I juli er der jo som sædvanligt Sjov på Havnen på Strandby Havn og vi forsøgte at samle mandskab nok til i hvert fald at stille vores pavillon op 2 gange. Vejret var dog desværre ikke på vores side og vi måtte aflyse nummer to opstilling. Teltet var dog godt besøgt, når det var der.

I november skød vi vores traditionsrige efterårsforedrag af – denne gang i Jerup Præstegård. Her fortalte Kjeld Christensen på interessant vis om Gårbogård, A.P. Gaardboe og Jørgen Wendelboe Larsen for godt 30 tilhørere.

Også i november var der i øvrigt Slægtens Dag. Det er et årligt arrangement hvor 12-14 naboarkiver samles til en lokalhistorisk messe i en eller anden hal – skiftevis i Frederikshavn, Skagen og Sæby. I år var det i Manegen i Sæby og vi plejer at blive inviteret og stille op med en stand. Af uvisse årsager glippede invitationen og vi kom desværre ikke med denne gang.

Sidste arrangement i 2023 var ’kom og mød arkivet’-juletræet på torvet midt i Strandby sammen med FDF’ernes årlige juletræssalg, men her blev vi igen ramt af mandefald og kunne ikke stille hold.

Alt i alt et år med opture og nedture i arrangementerne – men der bliver altså trukket store veksler på de få Tordenskjolds soldater på arkivet.

Vi har i løbet af året været så heldige at blive begavet med et par meget store indleveringer, som der er blevet brugt en del tid på at få registreret og arkiveret -og vi er ikke færdige endnu.

Så har vi investeret i en bogscanner som kører på fuld hammer praktisk taget konstant. Blandt andet til betjeningen af den her scanner har vi været superheldige at få uvurderlig hjælp af vores nye frivillige, nemlig HC – en kæmpe fordel. Derudover er der indkøbt et par nye PC’ere til udskiftning af vores gamle Windows 98 maskiner, som jo udgjorde en betydelig sikkerhedsrisiko og så en printer.

Jeg vil gerne på lige fod med de andre år, slutte af med at sige mange tak til de frivillige, som hjælper med udstillinger, indtastning af data og andet arkivarbejde og på den måde hjælper med at få hele Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv – ’vores fælles hukommelse’ – til at hænge sammen.

Arkivlederens Beretning

Indleveringer 14 billeder

Journal : 11
Arkivfond : 4
Enkeltbilleder : 8
Billedserier : 5
Bøger : 3
Andet : 2174 (bl.a. fra de grønne kort)
25 billeder i alt lagt ind i Arkibas 2023.
Antal billeder på Arkiv.dk 7468, samlet i alt : 11755
Søgninger i alt i 2023 på vores Arkibas side er 6446.

Mest søgte på vores arkivs side i Arkibas:

Registreringsnummer Visninger
A2 (Skolen): 2042
F113 (Billeder af elev fra Strandby Skole): 810
A205 (Gravstensfortegnelser): 545
U366 (Dødsannoncer i Strandby): 529
F134 (Billeder af elev fra Strandby Skole): 421

Besøg på arkivet: 16
Henvendelser via mail: 22

/Karin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *