Generalforsamling 2021

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv vil hermed gerne indbyde til

Generalforsamling

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19:00 i Strandby Skoles Samlingssal
Skolevej 2, 9970 Strandby

Vi vil naturligvis være opmærksomme på den gældende status for Corona-situationen på denne dag og vores generalforsamling vil derfor også blive afholdt under hensyn til de til enhver tid gældende restriktioner. Følg venligst med i dagspressen for at holde dig ajour med, hvordan du skal forholde dig, når du møder op den 26. maj. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren aflægger regnskab for 2020
 4. Budgetforslag for 2021, samt fastlæggelse af kontingent for 2022.
 5. Arkivlederens beretning.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af stemmetællere.
 8. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 3 personer til bestyrelsen i ulige år.
  På valg er: Jeppe Kajgaard, Niels Ole Christensen og Karin Pedersen.
  (Alle modtager genvalg.)
 9. Valg af suppleant.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

  Efterfølgende serveres kaffe og brød.


Vi håber at vi ses,
/Bestyrelsen