Historien om Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Af: Hans Henrik Frey

Interessen for historie stor i vor tid – udviklingen løber stærkt – respekten for regler og normer i forfald.

Eks.: vort sprog – billedet med rækken af fædre-sønner viser udvikling i sprog – erhverv – tankegang.

Den fornyede interesse skyldes, at normernes nedbrydning gør os usikre. Hvad er rigtig og hvad forkert? Hvem er vi og vi går tilbage for at finde svaret, finde vore rødder.

TVserien SPORLØS.

Et sted, hvor vi kunne finde svar er museerne, men i 1970erne kom en ny kilde til: Lokalarkiverne, som samler skriftlige vidnesbyrd om fortid og nutid – som snart bliver fortid.

Hvorfor netop 70erne? Kommunalreformen i 1970 – de små overskuelige enheder bliver lagt sammen til store – Mange savnede nærheden og sammenholdet i lokalsamfundet – det gjaldt om at samle, hvad samles kunne om de gode tider. Man ville vide, hvad der havde holdt sammen på sognekommunen i hundreder af år.

Sognet – det område, hvor befolkningen søger samme kirke – en årtusindgammel inddeling.

Og så til historien om vort eget arkiv.


Tur på stranden efterår 1978, hvor jeg møder J.K. Bengtsson og Sten A. Larsen.

Første møde 20/1 1979

Stiftende generalforsamling 5/3 1979 for Lokalhistorsik forening for Strandby og omegn. Arbejdsopgaverne ret diffuse i begyndelse, men centralt står ønsket om et egnsmuseum vedr. fiskeri,

Lokaler på skolen 1981.

Navneændring 1982 til Elling Sogns Lokalhistoriske Forening

1985 oprettes en museumsfond.

1986 dør Bengtsson. Tilbud om Kajgaarden fra Oda og Svend Aksel. Museumstanken opgives til fordel for koncentration om arkivet.

Vi afholder sommerudstillinger på havnen og fra 1986  er vi fast indslag i Sommerfesterne på Strandgården og Adventsmarkedet i Elling – foruden andre udstillinger, og efter 2000 har der været fast udstilling i Jerup på pengeinstituttet der.

Hvad foregår der på arkivets?

Vi mødes ca. 10 ulønnede medarbejdere hver mandag aften fra september til april, hvor vi har åbent fra 18,30 – 22.00.

Udstillinger og kurser arrangeres.

Vi afholder 2-3 foredragsaftener om året og arrangerer byvandringer i områdets landsbyer.

Vi har udgivet 2 bøger: 1995 Historier fra Jyllands top – 2006: Genoptryk af A.P. Gaardboe.

Indsamler og registrerer alt relevant skriftligt materiale: skøder, beretninger om personer eller begivenheder – avisudklip – foreningsprotokoller og regnskaber, personlige papirer, slægtstavler.

Vi har et personarkiv, der tæller over 15.000 navne.

Fotomateriale ( 5000 fotos er registreret) – smalfilm og videooptagelser fra egnen.

Lydbåndsoptagelser.

Vi er i gang med at foretage registrering af landejendomme i sognet og gemmer gerne oplysninger om andre ejendomme.

Vi har oprettet en hjemmeside på internettet, hvor man se, hvad vi har af samlinger og foto.

Vi får mange henvendelser telefonisk eller som emails, og dem besvarer vi gerne. Et halv hundrede gæster besøger os årlig som regel slægtsforskere, men alle er velkomne til at blot at besøge os og se, hvad vi har eller kikke i vores billeder. Efterhånden har vi også oprette en rigtig god håndbogssamling, og vi har kirkebøgerne og fokeltællingslisterne på film.

Betingelsen for at vi efterhånden har så gode samlinger er, at folk indleverer materiale til os. Hver gang, vi får en ny indlevering – det kan være et enkelt fotografi, og det kan være en større samling, får vi nye brikker til et stort puslespil.

Vigtigt for os er det også, at befolkningen støtter os f.eks. ved et medlemskab, som koster 125 kr. om året for en hel familie.

Formænd:

  • 1979 – 81 Jens K. Benktsson
  • 1982 – 83 Østergaard-Hansen, Jerup
  • 1984 – 84 Bent Leenskjold Nielsen
  • 1985 – 66 Steen A. Larsen
  • 1987 – 88 Hans H. Frey
  • 1987 – 99 Ellen Mellergaard
  • 1999 – 06 Niels Aage Nielsen
  • 2007 – 18 Gerda Ingemann- Petersen
  • 2019 – ? Jeppe Kajgaard