Vi skifter Arkivleder

Vores nuværende arkivleder Bent Leenskjold Nielsen, har efter 10 år ved roret bedt bestyrelsen om at udpege en erstatning til posten som daglig leder for selve arkivdriften af Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Vi har derfor i samarbejde med bestyrelsens kasserer, Karin M. Pedersen, udpeget hende til Bents efterfølger som arkivleder.

Det har længe lagt i kortene at Karin skulle overtage posten efter Bent og der har igennem hele 2020 foregået en proces med stille og rolig overlevering af Bents opgaver til Karin. Hun kan derfor overtage posten uden de store kriser her til nytår.

Bent vil fortsætte sin daglige gang som ildsjæl på arkivet og løse opgaverne med digitalisering og elektronisk arkivering af det meget store materiale, vi har i gemmerne, ligesom han helt naturligt vil være en uvurderlig støtte for Karin i den første spæde tid som ny arkivleder.

Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige Bent mange 1000 tak for det store arbejde, han indtil nu har bidraget med og håber, at energien vil vedvare i masser af år fremad også.

Karin har allerede bestået Arkivlederuddannelsen igennem Sammenslutningen af Lokalarkiver, SLA, og overtager altså officielt rollen som arkivleder 1. januar 2021.

/Jeppe

Glædelig Jul & Godt Nytår!

Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår sender Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv hermed julehilsen til alle medlemmer og interesserede.

Tak for besøget ved vores eneste arrangement i 2020, som ikke var ramt af Coronaaflysning, nemlig udstillingen på Juletorvet i Strandby den 12. december.

Vi håber, at vi ses igen snart, når pandemien slækker på grebet.

Følg med her, på twitter og Facebook…

/Jeppe

Mød os på juletorvet i Strandby på lørdag den 12. december !

På næste lørdag, den 12 december 2020 fra klokken 9.00 til 13.00, afholder Strandby FDF det årlige Julemarked på Nordjyske Bank Torvet midt i Strandby med blandt andet salg af juletræer.

Vi har igen i år været heldige, at få lov til at pynte vores helt eget lokalhistoriske juletræ til arrangementet. Det sker med gamle julebilleder fra Elling Sogn og mon ikke der er en chance for, at de kan bringe minderne frem.

Der vil også i år være mulighed for at købe flot indpakkede eksemplarer af A. P. Gaardboes ‘Historisk-topografiske Beskrivelser af Elling Sogn, Raabjerg Sogn og Skagens Landsogn’ – den perfekte julegave – lige til at lægge under træet. Vi sælger den på lørdag med en stor Corona-rabat.

Læs mere om julemarkedet her : https://lokalavisenfrederikshavn.dk/nyheder/julemarked-men-uden-julemand/b4b9d979-a8e4-42d4-8030-4a5d64eab0a5
og her:
https://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed/julemarked-paa-loerdag-i-strandby-uden-juleskib/

Og til sidst en stor tak til Strandby FDF – husk at støtte op de lokale foreninger og handlende !

Vi ses,

/Jeppe