Generalforsamling 2024

Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv vil hermed gerne indbyde til

Generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus
Skolevej 2, 9970 Strandby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2023 ved kasserer Ivar Bengtsson.
 4. Budgetforslag for 2024.
 5. Arkivlederens beretning for 2023.
 6. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
  generalforsamlingen).
 7. Valg af stemmetællere.
 8. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 2 personer til bestyrelsen i lige år og 3 i ulige år.
  På valg er Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm.
 9. Valg af 2 revisorer for 2 år
  På valg er Birgit Larsen og Jørn Andersen.
 10. Valg af revisor suppleant for 2 år.
  På valg er Bent H. Pedersen.
 11. Eventuelt.

Der serveres kaffe og kage.

Ved generalforsamlingen vil Jens Ole Jensen komme med et spændende oplæg.
Jens Ole Jensen er født og opvokset på ”Vester Kragskov” i Jerup og bor stadig i byen.


Vi håber, at vi ses,
/Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *