Et propfyldt Borger- & Kulturhus

Med et propfyldt Strandby Borger- og Kulturhus afholdt vi vores traditionelle ‘Efterårsforedrag’, hvor Museumsinspektør Jan Hammer Larsen guidede os godt og grundigt rundt i den tidlige del af Strandby og omegns historie.

Vi blev gjort meget klogere på de forskellige fund i området, som beviser at der ‘fra Arilds tid’ har levet mennesker her, helt ude på den yderste yderkant af den dengang allernordligste del af det, vi kender som Danmark idag.

Vikingetiden, Middelalderen og Renæssancen – det hele fik en gennemgang – Hekseafbrændinger, Strandbyskatten,Tordenskjold og Østersfiskeri…Jo der var noget for enhver smag.

Da det fine foredrag afsluttedes hen på aftenen med spørgsmål og svar stod årstalstælleren ca. på 1840 og med den ‘Cliffhanger’ åbnedes der i den grad mulighed for at holde yderligere rundture i områdets historie med materiale fra den nyere tid. Den tid hvor byer og erhverv blev mere genkendelige med vores nutidige øjne, men også hvor krige og anden elendighed forsøgte at bremse udviklingen.

/Jeppe

Strandby Fiskerihavn 125 år

I anledning af Strandby Fiskerihavns 125 års jubilæum har Hans Christensen lavet en rigtig fin jubilæumsbog.

Bogen indeholder masser af lokalhistorisk stof fra Strandby Havn og dens omgivelser, ligesom der også er afsnit om nutid og fremtid.

Vi har her på arkivet, i forbindelse med bogens tilblivelse, bidraget med fotos og andre arkivalier og vi har været rigtig glade for at kunne være behjælpelig.

Både denne gang og som så ofte før, når der har været skrevet andre lokalhistoriske bøger, er der masser af information og inspiration at hente i vores gemmer.

Husk derfor, at vi ikke gemmer på tingene her på arkivet, for at de skal være gemt væk, men derimod for at de skal kunne genfindes og bruges. Så sig til, hvis du mangler noget materiale til dit eget projekt – stort eller småt.

Bogen kan iøvrigt købes i Dagli’Brugsen i Strandby, Frederikshavn Boghandel eller direkte igennem forfatteren på hac@webspeed.dk for 200,-

/Jeppe

Sådan bliver du medlem

Har du lyst til at støtte lokalarkivets arbejde med at indsamle, arkivere og formidle vores allesammens fælles hukommelse økonomisk, kan du tegne et medlemskab.Alle interesserede kan optages som medlemmer i foreningen. Som velkomstpakke får du/I udleveret bogen “Historisk-topografiske Beskrivelser af Elling Sogn, Raabjerg Sogn og Skagens Landsogn” -et illustreret genoptryk af A. Peter Gaardboes gamle beskrivelser

Kontingentet bliver fastlagt årligt af generalforsamlingen og er pt. som følger

Almindeligt medlemskab…………..kr. 100,00 pr. person
Husstandsmedlemskab…………….kr. 125,00 pr. husstand
Foreningsmedlemskab……………..kr. 125,00 pr. forening
Institutionsmedlemskab……………kr. 125,00 pr. institution
Virksomhedsmedlemskab…………kr. 125,00 pr. virksomhed

Send os en email på info@ellingarkiv.dk med dit navn, email og/eller postadresse – eller kom forbi i vores åbningstid (se mere om adresse og åbningstider her)

Kontingent kan indbetales på kontonummer 7407 0001202779 eller afleveres kontant på arkivet.

Vi siger på forhånd 1000 tak for din støtte…

/Jeppe

Referat fra Generalforsamlingen 26. maj 2021 kl. 19:00 i Strandby Skoles samlingssal

Referat:
Deltagere 27.

 1. Valg af dirigent.
  Jørn Andersen valgt.
 2. Formandens Beretning .
  Jeppe aflagde beretning. Jeppe takkede Bent for 10 år som Arkivleder
  og den store indsats han har ydet i Arkivet. Karin overrakte en gave til
  Bent. Formandens beretning vedlagt referatet.
 3. Karin aflagde regnskab for 2020
  Regnskabet godkendt.
 4. Budgetforslag for 2021, samt fastlæggelse af kontingent for
  2022.
  Budgetforslag godkendt. Ingen ændring i kontingentet.
 5. Arkivlederens beretning.
  Karin aflagde arkivlederens beretning og sluttede med en tak til Bent.
  Beretningen vedlagt referatet.
 6. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet nogen forslag.
 7. Valg af stemmetællere.
  Der blev ikke valgt stemmetællere.
 8. Valg til bestyrelsen:
  Der vælges 3 personer til bestyrelsen i ulige år.
  På valg er: Jeppe Kajgaard, Niels Ole Christensen og Karin
  Pedersen. ( Alle modtager genvalg.)
  Genvalg til alle. Karin Pedersen har overtaget opgaven som Arkivleder.
  Ivar Bengtsson, påtager sig opgaven som kasserer udenfor bestyrelsen.
 9. Valg af suppleant.
  Meta Schmidt valgt som suppleant.
 10. Valg af revisorsuppleant.
  Bodil Nielsen valgt for 1 år,
  Bodil går ind på Ivars plads, hvor der er 1 år tilbage.
 11. Eventuelt.
  Intet under eventuelt.

  Efterfølgende blev der serveret kaffe, hvor der var en god snak.

  Reff. H.Lundholm

Formandens beretning ved generalforsamlingen 26. maj 2021

Med 4 måneders forsinkelse vil jeg gerne løbe igennem de aktiviteter, foreningen har beskæftiget sig med i det forgangne år.

Set udefra har arkivets aktiviteter været til at overskue, da langt det meste som bekendt desværre måtte aflyses på grund af Corona pandemien. Det har dog ikke betydet at vi har lagt helt på den lade side, -men inden jeg går lidt i detaljer med dette, vil jeg lige hurtigt remse op, hvad vi alle sammen gik glip af i den forgangne sæson.

Vi starter op med aflysningen af den årlige havefest på Strandgården midt i maj, hvor vi plejer at have en fotoudstilling og salg af bøger og hæfter.

Herefter kommer aflysningerne næsten som perler på en snor:

De 4 tirsdage i juli, som kaldes ’Sjov på Havnen’… Vi har før haft stor glæde af vores ’stand’ i den forbindelse – den giver meget omtale, nærvær og ikke mindst nye medlemmer – et hårdt slag.

Vi havde arrangeret en kirkegårdsvandring først i september med Naturvejleder Bo Storm og menighedsrådet, hvor vi i fællesskab skulle formidle historie om interessante personer fra sognet ved deres gravstene og dertil høre om naturen på kirkegården – det måtte også aflyses

Også vores Efterårsforedrag med museumsinspektør Jan Hammer fra Bangsbo sidst i oktober måtte aflyses og til sidst oplevede vi så også at Frederikshavn Kommune aflyste Kulturkaravanen 2020, hvor vi havde bidraget med baggrundshistorier til Det Hem’lige Teater’s forskellige optrin og happenings på den tiltænkte byvandring.

Alle disse aflysninger sammen med selve arkivlukningerne har påvirket os meget, ikke mindst på begrænsningen af vores albuerum til at formidle arkivet og trist er det jo at lave et større arbejde på et arrangement, for så at ende op med at måtte aflyse det. -Som et lyspunkt var vi dog heldige at få lov til at lave en fotoudstilling i Den Blå Café, som man kunne se hen over julen.

Et enkelt decideret arrangement blev det dog til, da vi stillede op med vores eget juletræ på torvet her i Strandby. Træet var pyntet med gamle billeder, indenfor i varmen var der bøger til salg og det kastede heldigvis en god håndfuld nye medlemskaber af sig.

Hvis vi skal se lidt fremad, -så har vi så småt startet arbejdet på at få lavet en delvis og glidende udskiftning af de tidsperioder vi fokuserer på i forbindelse med vores udstillinger. Vi ser en stigende interesse for lokalhistorie fra en ny generation og vi skal sikre os at vi er klar til at gribe den på den rigtige måde, -fordi deres lokalhistorie foregår i en meget nyere tid. Flere nye Facebook grupper, med nostalgiske indslag fra lokalområdet, hjælper os godt på vej med at synliggøre, hvad der interesserer ’de unge’. Derfor skal vi i vores formidling passe på ikke at hænge fast i en idé om at lokalhistorie kun omhandler ’sort/hvide billeder’, men også det nye.

Vi satser selvfølgelig på at kunne afholde en del af de aflyste arrangementer i 2021, så der bliver lidt at se til der også…

Til næsten sidst har vi her til nytår skiftet arkivleder. Karin har overtaget posten efter Bent, som efter 10 år har valgt at stoppe. I den forbindelse vil jeg gerne sige 1000 tak til Bent og velkommen til Karin.

Jeg vil gerne igen slutte af med at sige mange tak til de frivillige, som hjælper med indtastning af data og andet arkivarbejde og på den måde hjælper med at få vores arkiv til at fungere.

Referat fra Generalforsamlingen 27. januar 2020 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus

REFERAT:
30 deltagere heraf 4 ikke stemme berettigede.
Formand Jeppe Kajgaard bød velkommen.

 1. Valg af dirigent.
  Jørn Andersen valgt.
 2. Formandens beretning.
  Jeppe aflagde beretning for året, beretningen vedlægges referatet.
 3. Kassereren fremlægger foreningens regnskab for 2019.
  Karin fremlagde regnskabet der blev godkendt.
 4. Budgetforslag for 2020, samt fastlæggelse af kontingent for 2021.
  Budgettet godkendt, der var ingen tale om kontingentændring.
 5. Arkivlederens beretning.
  Bent aflagde beretning, 2019 bød på 14 nye indleveringer. Endvidere en status
  over antal arkivfonde og billeder. Arkiv.dk har haft 33.668 besøgende, en
  fremgang på 8% i forhold til 2019. Beretningen vedlægges referatet.
 6. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet nogen forslag.
 7. Valg af stemmetællere.
  Ingen valgt før der bliver behov i.f.m. med kommende punkter.
 8. Valg til bestyrelsen, der vælges 2 til bestyrelsen i lige år.
  På valg er: Frank Nielsen, der ikke modtager genvalg
  Hanne Lundholm, villig til genvalg.
  Valgt blev Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm.
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Det var ikke muligt at finde en suppleant på mødet. Bestyrelsen arbejder videre
  med at finde et emne.
 10. Valg af revisorer.
  På valg er Birgit Larsen og Jørn Andersen.
  Genvalg til Birgit Larsen og Jørn Andersen for 2 år.
 11. Valg af revisorsupleant. På valg er Ivar Benktsson.
  Genvalg til Ivar Bengtsson for 2 år.
 12. Eventuelt.
  Frank Nielsen var desværre ikke til stede, men overfor forsamlingen blev der fra
  Hanne Lundholm udtrykt en stor tak til Frank for hans stabile indsats i arkivet
  gennem 20 år. Frank har gjort en kæmpe indsats, i forbindelse med salg af bøger, et salg der har indbragt 70.000 kr. til arbejdet i Arkivet.
  Frank vil modtage en hilsen både mundtligt og i form af en gave.

  Jeppe takkede, dirigenten for at lede generalforsamlingen. Efterfølgende blev serveret kaffe inden Havnechef Christian Heidmann Andersens indlæg om havnen.
  Jeppe sluttede aftenen, med tak for den store deltagelse.
  Der var under hele generalforsamlingen optagelse til Radio Vendsyssel FM.
  Optagelsen udsendes den 10.2.2020 kl. 18.oo kan også efterfølgende høres på
  www.fcmr.dk
  HL:

Formandens beretning ved generalforsamlingen 27. januar 2020

Jeg vil gerne løbe igennem hvilke aktiviteter, foreningen har beskæftiget sig med i det forgangne år.

Efter en rimelig kraftig udskiftning i bestyrelsen ovenpå sidste års generalforsamling, brugte vi lidt af foråret, til at finde vores ben at stå på igen.

Jeg var blevet valgt til formand og i den forbindelse vil da vist være på sin plads her, at sige tak for tilliden til genarforsamlingen sidste år og de resterende bestyrelsesmedlemmer -og også tak for, at dette gik så forholdsvis gnidningsløst som det er gået.

Vores første egentlige udadvendte aktivitet var de 4 ”sjove tirsdage på havnen” i juli, hvor vi på forskellig vis formidlede noget af den store mængde information, som efterhånden er opsamlet på arkivet – det som vi kalder ”vores fælles hukommelse”. Vores havepavillon var velbesøgt meget af tiden og snakken gik godt hen over de mange medbragte billeder fra lokalområdet. Derudover blev nogle tirsdage der vist film, ligesom vi havde en PC med, hvis noget skulle opklares yderligere på f.eks. arkiv.dk. Arrangementet gav nok 10 nye medlemmer, hvoraf flere ’yngre’ og kunne betegnes som en succes.

I parallel med dette startede vi en helt ny hjemmeside op. Den gamle var blevet for besværlig at vedligeholde og det er håbet med den nye, at der kommer mere ’gang i den’. Jeg kan kun anbefale jer at kigge ind på den, klik lidt rundt – og lad os få at vide hvad I tænker om den. I tilknytning er der lavet en ekstra email-adresse, ide@ellingarkiv.dk, hvor alle ideer til stort og småt er velkomne.

Igennem hele året er der som følge af Sammenslutningen af Lokalarkivers nye anbefalinger om håndtering af EU’s nye persondataforordning, GDPR, arbejdet en del med at sikre at vi ikke eksponerer billeder og andet, som indeholder personfølsomme data. Jeg vil ikke trætte jer med detaljerne her, men det betyder at vi skal tage stilling til hvert enkelt foto, som vi giver adgang til via arkiv.dk, hjemmeside eller facebook. Vi har allerede taget hånd om sagen fremadrettet, men har jo 1000-vis af billeder i ArkiBas allerede, som skal genbehandles.

Hvis I, når I alligevel sidder og klikker rundt, finder billeder eller andet, som I mener ikke må vises på baggrund af persondataloven – så bare ring eller skriv – så kigger vi på det hurtigst muligt. Men vi er altså i gang…

Det årlige efterårsforedrag blev denne gang afholdt i starten af oktober her i Borger- og Kulturhuset. En veloplagt foredragsholder, Henrik Buchholtz, fortalte en god snes tilhørere om drømmen om at bygge en tro kopi af Ellingåskibet, -et skib som er planlagt til at sejle rundt herude i Ålbækbugten og formidle vores områdes tidlige middelalderhistorie på forskellig spændende vis.

Årets sidste arrangement for denne gang, blev deltagelse på julemarkedet på torvet i Strandby, hvor vi var til stede med vores helt eget juletræ pyntet med gamle vinterbilleder.

Angående Slægtsforskning, så mødes vi stadigvæk på arkivet 1. mandag i måneden til og med marts fra 14-16, hvor man kan få hjælp til kirkebøger, folketællinger og andre sjove ting.

Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak til de frivillige, som hjælper med indtastning af data og andet arkivarbejde og på den måde hjælper med at få hele Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv til at hænge sammen.

Havnechefens indlæg på FCMR

Hør eller genhør bl.a. havnechefens indlæg fra generalforsamlingen 2020 på Frederikshavn Cultur og MusikRadio, FCMR.

I forbindelse med vores generalforsamling, havde vi udover de ca. 30 fremmødte, også besøg af Gitte Hansen fra lokalradioen FCMR. Hun optog både formandens beretning og det efterfølgende indlæg om Strandby Havn ved havnechef Christian Heidemann Andersen. Optagelserne bliver nu til et indslag i radioen, som bliver sendt her i februar.

Så hvis du gik glip af indlægget, eller vil du bare gerne lige høre det een gang til, så stil radioen ind på FCMR kanalen på FM-båndet 106,6 MHz eller 103,5 MHz den 10. februar 2020 kl. 18:00, eller lyt direkte på internettet www.fcmr.dk

IMG_0860.jpg

/Jeppe

Vi Vil Bygge Ellingåskibet

Et større projekt med ovenstående titel, var emnet for Elling Sogns Lokalhistoriske Arkivs efterårs foredrag for 2019. Foredraget løb af stablen den 3. oktober 2019 i Strandby Borger- og Kulturhus.

En af hovedidémændene, Henrik Buchholtz, stod for en overordentlig veloplagt og engageret fremlæggelse af projektets indhold, opnåede sejre, nuværende mangler og fremtidsplaner over for en god snes fremmødte tilhørere.

Den frederikshavnske ildsjæl fortalte på inspirerende vis om, hvordan ideen var opstået og om arbejdet med at fremskaffe den ca. halve million, som var nødvendig, for at kunne igangsætte bygningen af en tro kopi af Ellingåskibet på en økonomisk betryggende måde. Det udestod endnu at finde en byggehal og en bådebygger, til at have det store overblik, men Henrik var overbevist om, at der snart kom gang i selve byggearbejdet, som for en stor dels vedkommende, skulle udføres af kommunens udfordrede unge, -måske endda i form af elever på en sprit-ny maritim efterskole.

IMG_0736_cropped.jpg

Skibet er planlagt til at sejle rundt i Aalbækbugten med passagerer og ikke mindst en medbragt last bestående af en slags popup-vikingelandsby, som kan slås op i de forskellige besøgte havne. Landsbyen skal på lige fod med selve skibet, når det ligger i havn, både formidle lokalområdets spor og betydning for vikingetiden og den tidlige middelalder og samtidig lave indtjening til projektets videreudvikling i form af salg af merchandise.

Idérigdommen omkring både projektet og masser af afledte biprodukter var stor og vi glæder os til at se, hvad det hele kan drives til. Vi glæder os som lokalarkiv også til at se, om en interessegruppe som for eksempel ‘vikingeskat-initiativet’ eller andre lokale Strandby-ildsjæle, tager imod Henriks fantastiske idé. Som han selv siger, så vil Strandby havn være det mest naturlige sted at bygge og vinterlægge det nye Ellingåskib og vikingebyen…en absolut oplagt mulighed for vores nye havneudviklingsdirektør.

/Jeppe