Vi har fået en twitter konto !

Du har nu mulighed for, at få de sidste nye nyheder fra dit favorit-arkiv via twitter!

Det eneste som du skal gøre, er at gå ind på din egen private twitter konto og sørge for at du følger @EllingArkiv (EllingSognsLokalhistoriskeArkiv). Herefter vil du automatisk modtage aktuelle tweets om arrangementer og andre nyheder fra os.

Har du ikke en twitter konto allerede, er det supernemt at sætte sådan een op på www.twitter.com, ellers kan du sikkert få hjælp hos naboen, en ven eller youtube. Og skulle alt glippe, er du selvfølgelig velkommen til at komme forbi os i åbningstiden, så vil vi gerne hjælpe.

/Jeppe

Referat fra Generalforsamlingen 27. januar 2020 kl. 19:00 i Strandby Borger- og Kulturhus

REFERAT:
30 deltagere heraf 4 ikke stemme berettigede.
Formand Jeppe Kajgaard bød velkommen.

 1. Valg af dirigent.
  Jørn Andersen valgt.
 2. Formandens beretning.
  Jeppe aflagde beretning for året, beretningen vedlægges referatet.
 3. Kassereren fremlægger foreningens regnskab for 2019.
  Karin fremlagde regnskabet der blev godkendt.
 4. Budgetforslag for 2020, samt fastlæggelse af kontingent for 2021.
  Budgettet godkendt, der var ingen tale om kontingentændring.
 5. Arkivlederens beretning.
  Bent aflagde beretning, 2019 bød på 14 nye indleveringer. Endvidere en status
  over antal arkivfonde og billeder. Arkiv.dk har haft 33.668 besøgende, en
  fremgang på 8% i forhold til 2019. Beretningen vedlægges referatet.
 6. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet nogen forslag.
 7. Valg af stemmetællere.
  Ingen valgt før der bliver behov i.f.m. med kommende punkter.
 8. Valg til bestyrelsen, der vælges 2 til bestyrelsen i lige år.
  På valg er: Frank Nielsen, der ikke modtager genvalg
  Hanne Lundholm, villig til genvalg.
  Valgt blev Zenitha Nielsen og Hanne Lundholm.
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  Det var ikke muligt at finde en suppleant på mødet. Bestyrelsen arbejder videre
  med at finde et emne.
 10. Valg af revisorer.
  På valg er Birgit Larsen og Jørn Andersen.
  Genvalg til Birgit Larsen og Jørn Andersen for 2 år.
 11. Valg af revisorsupleant. På valg er Ivar Benktsson.
  Genvalg til Ivar Bengtsson for 2 år.
 12. Eventuelt.
  Frank Nielsen var desværre ikke til stede, men overfor forsamlingen blev der fra
  Hanne Lundholm udtrykt en stor tak til Frank for hans stabile indsats i arkivet
  gennem 20 år. Frank har gjort en kæmpe indsats, i forbindelse med salg af bøger, et salg der har indbragt 70.000 kr. til arbejdet i Arkivet.
  Frank vil modtage en hilsen både mundtligt og i form af en gave.

  Jeppe takkede, dirigenten for at lede generalforsamlingen. Efterfølgende blev serveret kaffe inden Havnechef Christian Heidmann Andersens indlæg om havnen.
  Jeppe sluttede aftenen, med tak for den store deltagelse.
  Der var under hele generalforsamlingen optagelse til Radio Vendsyssel FM.
  Optagelsen udsendes den 10.2.2020 kl. 18.oo kan også efterfølgende høres på
  www.fcmr.dk
  HL:

Formandens beretning ved generalforsamlingen 27. januar 2020

Jeg vil gerne løbe igennem hvilke aktiviteter, foreningen har beskæftiget sig med i det forgangne år.

Efter en rimelig kraftig udskiftning i bestyrelsen ovenpå sidste års generalforsamling, brugte vi lidt af foråret, til at finde vores ben at stå på igen.

Jeg var blevet valgt til formand og i den forbindelse vil da vist være på sin plads her, at sige tak for tilliden til genarforsamlingen sidste år og de resterende bestyrelsesmedlemmer -og også tak for, at dette gik så forholdsvis gnidningsløst som det er gået.

Vores første egentlige udadvendte aktivitet var de 4 ”sjove tirsdage på havnen” i juli, hvor vi på forskellig vis formidlede noget af den store mængde information, som efterhånden er opsamlet på arkivet – det som vi kalder ”vores fælles hukommelse”. Vores havepavillon var velbesøgt meget af tiden og snakken gik godt hen over de mange medbragte billeder fra lokalområdet. Derudover blev nogle tirsdage der vist film, ligesom vi havde en PC med, hvis noget skulle opklares yderligere på f.eks. arkiv.dk. Arrangementet gav nok 10 nye medlemmer, hvoraf flere ’yngre’ og kunne betegnes som en succes.

I parallel med dette startede vi en helt ny hjemmeside op. Den gamle var blevet for besværlig at vedligeholde og det er håbet med den nye, at der kommer mere ’gang i den’. Jeg kan kun anbefale jer at kigge ind på den, klik lidt rundt – og lad os få at vide hvad I tænker om den. I tilknytning er der lavet en ekstra email-adresse, ide@ellingarkiv.dk, hvor alle ideer til stort og småt er velkomne.

Igennem hele året er der som følge af Sammenslutningen af Lokalarkivers nye anbefalinger om håndtering af EU’s nye persondataforordning, GDPR, arbejdet en del med at sikre at vi ikke eksponerer billeder og andet, som indeholder personfølsomme data. Jeg vil ikke trætte jer med detaljerne her, men det betyder at vi skal tage stilling til hvert enkelt foto, som vi giver adgang til via arkiv.dk, hjemmeside eller facebook. Vi har allerede taget hånd om sagen fremadrettet, men har jo 1000-vis af billeder i ArkiBas allerede, som skal genbehandles.

Hvis I, når I alligevel sidder og klikker rundt, finder billeder eller andet, som I mener ikke må vises på baggrund af persondataloven – så bare ring eller skriv – så kigger vi på det hurtigst muligt. Men vi er altså i gang…

Det årlige efterårsforedrag blev denne gang afholdt i starten af oktober her i Borger- og Kulturhuset. En veloplagt foredragsholder, Henrik Buchholtz, fortalte en god snes tilhørere om drømmen om at bygge en tro kopi af Ellingåskibet, -et skib som er planlagt til at sejle rundt herude i Ålbækbugten og formidle vores områdes tidlige middelalderhistorie på forskellig spændende vis.

Årets sidste arrangement for denne gang, blev deltagelse på julemarkedet på torvet i Strandby, hvor vi var til stede med vores helt eget juletræ pyntet med gamle vinterbilleder.

Angående Slægtsforskning, så mødes vi stadigvæk på arkivet 1. mandag i måneden til og med marts fra 14-16, hvor man kan få hjælp til kirkebøger, folketællinger og andre sjove ting.

Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak til de frivillige, som hjælper med indtastning af data og andet arkivarbejde og på den måde hjælper med at få hele Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv til at hænge sammen.

Havnechefens indlæg på FCMR

Hør eller genhør bl.a. havnechefens indlæg fra generalforsamlingen 2020 på Frederikshavn Cultur og MusikRadio, FCMR.

I forbindelse med vores generalforsamling, havde vi udover de ca. 30 fremmødte, også besøg af Gitte Hansen fra lokalradioen FCMR. Hun optog både formandens beretning og det efterfølgende indlæg om Strandby Havn ved havnechef Christian Heidemann Andersen. Optagelserne bliver nu til et indslag i radioen, som bliver sendt her i februar.

Så hvis du gik glip af indlægget, eller vil du bare gerne lige høre det een gang til, så stil radioen ind på FCMR kanalen på FM-båndet 106,6 MHz eller 103,5 MHz den 10. februar 2020 kl. 18:00, eller lyt direkte på internettet www.fcmr.dk

IMG_0860.jpg

/Jeppe

Generalforsamling 2020

Den 27. Januar 2020  kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Strandby Borger – og Kulturhus.

Dagsorden:

Velkomst v. formand  Jeppe Kajgaard

1.  Valg af dirigent.

2.  Formanden beretning.

3.  Kassereren fremlægger foreningens regnskab for 2019

4.  Budgetforslag for 2020, samt fastlæggelse af kontingent for 2021

5.  Arkivlederens beretning.

6.  Indkomne forslag.

     (Skal være arkivet i hænde senest en uge før generalforsamlingen)

7.  Valg af stemmetællere.

8.  Valg til Bestyrelsen: Der vælges 2 personer til bestyrelsen i lige år.

     På valg er Frank Nielsen. Modtager ikke genvalg

     På valg er Hanne Lundholm, modtager genvalg.

9.  Valg af suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af revisorer:

      På valg er Birgit Larsen og Jørn Andersen.

11. Valg af revisorsupleant:

      På valg er Ivar Benktsson.

12.  Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage og Strandbys nye havnechef Christian Heidemann Andersen fortælle om havnen og deler tanker og planer om fremtiden for havnen.

Julemarked i Strandby 2019

Lørdag den 7. december 2019 fra klokken 9.00 til 12.00 afholder Strandby FDF Julemarked på Nordjyske Bank Torvet midt i Strandby med salg af juletræer og meget mere.


I den forbindelse har Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv velvilligt fået lov til at vise vores helt egen version af et juletræ frem på pladsen. Træet vil være flot pyntet med ældre vinter- og julebilleder fra hele sognet, -så kig forbi, få en sludder og se om du kan genkende nogle af motiverne.

Der vil også være mulighed for at købe flot indpakkede eksemplarer af A. P. Gaardboes ‘Historisk-topografiske Beskrivelser af Elling Sogn, Raabjerg Sogn og Skagens Landsogn’ – den perfekte julegave – lige til at lægge under træet – ja og så til kun 50,-

Vi ses !

Vi har fået en idékasse!

Sidder du og brænder inde med en god idé, som du synes passer ind i arkivets virke, så kan du nu komme hurtigt i kontakt med os.

Uanset om din idé drejer sig om et tema-arrangement, et ønsket foredrag, en permanent udstilling, en person som burde interviewes eller hvad det nu end måtte være, du synes at arkivet burde kigge på – så bare send din idé på mailadressen:

ide@ellingarkiv.dk

og vi vil se på den hurtigst muligt. På forhånd mange tak…

Vi Vil Bygge Ellingåskibet

Et større projekt med ovenstående titel, var emnet for Elling Sogns Lokalhistoriske Arkivs efterårs foredrag for 2019. Foredraget løb af stablen den 3. oktober 2019 i Strandby Borger- og Kulturhus.

En af hovedidémændene, Henrik Buchholtz, stod for en overordentlig veloplagt og engageret fremlæggelse af projektets indhold, opnåede sejre, nuværende mangler og fremtidsplaner over for en god snes fremmødte tilhørere.

Den frederikshavnske ildsjæl fortalte på inspirerende vis om, hvordan ideen var opstået og om arbejdet med at fremskaffe den ca. halve million, som var nødvendig, for at kunne igangsætte bygningen af en tro kopi af Ellingåskibet på en økonomisk betryggende måde. Det udestod endnu at finde en byggehal og en bådebygger, til at have det store overblik, men Henrik var overbevist om, at der snart kom gang i selve byggearbejdet, som for en stor dels vedkommende, skulle udføres af kommunens udfordrede unge, -måske endda i form af elever på en sprit-ny maritim efterskole.

IMG_0736_cropped.jpg

Skibet er planlagt til at sejle rundt i Aalbækbugten med passagerer og ikke mindst en medbragt last bestående af en slags popup-vikingelandsby, som kan slås op i de forskellige besøgte havne. Landsbyen skal på lige fod med selve skibet, når det ligger i havn, både formidle lokalområdets spor og betydning for vikingetiden og den tidlige middelalder og samtidig lave indtjening til projektets videreudvikling i form af salg af merchandise.

Idérigdommen omkring både projektet og masser af afledte biprodukter var stor og vi glæder os til at se, hvad det hele kan drives til. Vi glæder os som lokalarkiv også til at se, om en interessegruppe som for eksempel ‘vikingeskat-initiativet’ eller andre lokale Strandby-ildsjæle, tager imod Henriks fantastiske idé. Som han selv siger, så vil Strandby havn være det mest naturlige sted at bygge og vinterlægge det nye Ellingåskib og vikingebyen…en absolut oplagt mulighed for vores nye havneudviklingsdirektør.

/Jeppe

Slægtsforskning

Vil du høre lidt om, hvordan du kommer igang med slægtsforskning – eller er du måske kørt lidt fast, så kan du sikkert få hjælp her på arkivet.

Arkivets medarbejdere vil være behjælpelige med slægtsforskning fra klokken 14 til 16, hver den første mandag i måneden fra og med oktober 2019 til og med marts 2020.